Header Image
Home / Bespaartips en Wetenswaardigheden / Computers, printers en faxen

Computers, printers en faxen

Tip voor energiezuinig gebruik van computers, printers en faxen

Computers zijn ware energievreters in een huishouden. Soms verbruikt en computer wel 10 % van het jaarlijkse energieverbruik in een woning. Twee van de drie huishoudens heeft tegenwoordig een (en soms meerdere) computer. Het gemiddelde gebruik van een computer is volgens Milieucentraal 180 kWh per jaar, maar kan afhankelijk van het gebruik oplopen tot wel 300Kwh per jaar. Tegenwoordig heeft twee op de drie huishoudens een printer en ruim 10% heeft een fax. De grootste milieubelasting van deze apparaten wordt veroorzaakt door de energie die ze gebruiken.

Algemeen

 • Regelmatig uit- en aanzetten van computer, printer of fax kan geen kwaad. Ze slijten niet sneller en u bespaart energie.
 • Er zijn voor de computer voorzetschermen te koop die de straling vanuit het scherm voorkomt. Lezen vanaf scherm wordt daarbij prettiger en printen wordt minder noodzakelijk.
 • Koop een apparaat met het Energystar, Ecolabel of GEEA-label. Deze apparaten werken met “powermanagement” waardoor ze energiezuiniger zijn dan apparaten zonder keurmerk. Zie voor een beschrijving van de betekenis van de labels www.milieucentraal.nl.

Computers

 • Bedenk voor het aanschaffen goed waar u de computer voor gaat gebruiken. Hierop kunt u uw keuze aanpassen en koopt u geen overbodige, veel energieverbruikende apparatuur en te uitgebreide functies. Let bijvoorbeeld op de grootte van het beeldscherm: hoe groter het beeldscherm, hoe meer elektriciteitsverbruik.
 • Beeldschermen met een hoge resolutie, en dus een scherper beeld, verbruiken meer energie.
 • De platte LCD-beeldschermen (Liquid Crystal Display) verbruiken minimaal de helft van de energie die een conventioneel beeldscherm nodig heeft.
 • Een screen-saver levert geen energiebesparing op, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Een screen-saver beschermt het beeldscherm voor doorbranden. Bewegende screen-savers kunnen zelfs meer energie gebruiken dan bijvoorbeeld een tekstverwerkingprogramma. Vooral 3D animatie screen-savers gebruiken nogal wat (grafische) rekenkracht (en dus energie).
 • Schakel uw computer regelmatig uit als u er even niet op werkt. Dus ook als u een uurtje pauze neemt of even de deur uit gaat.
 • Een draagbare computer is energiezuiniger dan een gewone desktop PC. Ze bevatten allerlei energiebesparende voorzieningen zodat ze zo lang mogelijk kunnen werken op de batterij.
 • Deze computer kan ook op het elektriciteitsnet werken. Dit is energiezuiniger omdat bij het opladen van de batterij altijd energieverliezen optreden.
 • De opladers van laptops gebruiken ook energie als er geen laptop op aangesloten is. Om dit sluipverbruik te voorkomen, moet de stekker van de oplader uit het stopcontact als de accu’s niet opgeladen worden.
 • Stel de tijd waarna de computer automatisch op stand-by schakelt kort in en experimenteer daar mee. Het instellen kan in Windows via Instellingen, Configuratiescherm, Energiebeheer. Voor Macintosh computers kunt u de powermanagement instellingen als volgt controleren: Controleer of u het Regelpaneel ‘energiestand’ heeft aanstaan. Indien dit niet het geval is, open dan eerst Extensiebeheer en zet het regelpaneel aan. Om powermanagement verder te installeren, moet u de computer eerst herstarten.
 • Ook als de computer met de aan/uitknop is uitgezet verbruikt het apparaat nog wat stroom als de stekker in het stopcontact zit. U voorkomt dit door de stekkers van computer en randapparatuur in één stekkerdoos met een aan-uit knop te steken. Na gebruik van de computer zet u de stekkerdoos op uit.

Printers en faxen

 • E-mailen is een zeer goed alternatief voor faxen. Dit bespaart een extra apparaat en energie, en als u de e-mail niet uitdraait, ook papier.
 • Gebruik voor het printen van kladuitdraaien een lagere resolutie en papier dat al aan een kant gebruikt is. Dat bespaart inkt en papier.
 • Gemiddeld wordt de fax per dag 3 minuten gebruikt voor verzenden en ontvangen, de rest van de dag staat de fax stand-by.
 • Over het algemeen verbruikt een laserprinter meer energie dan een inkjetprinter. De printsnelheid van de laserprinter is wel veel hoger, waardoor het energieverschil per print toch kleiner uitvalt.
 • Een inktjetapparaat verbruikt zo’n 40% minder energie dan een laserapparaat. Als u geen grote hoeveelheden in korte tijd wilt printen of faxen is een inktjet de beste keus.
 • De meeste energie wordt gebruikt als het apparaat stand-by staat en dus niet echt gebruikt wordt. Hier valt energie te besparen.
 • Schakel zoveel mogelijk alle apparatuur uit, als u deze niet gebruikt. Het lijkt een open deur, maar omdat het vaak om meerdere onderdelen met een eigen aan-uitknop gaat, wordt dit wel eens vergeten. Handig is het om alle stekkers in één stekkerdoos (geaard) te steken die met één knop is uit te schakelen.
 • Sommige apparaten (met name sommige printers) hebben geen aan-uitknop en kunnen alleen echt uit door de stekker uit het stopcontact te halen of aan te sluiten op de stekkerdoos met aan/uit knop.
 • Een fax wordt ’s nachts meestal niet gebruikt. Een timer die de fax ’s nachts uitzet bespaart energie.
 • Leg pen en papier klaar naast de computer. Kleine hoeveelheden gegevens kunt u makkelijk overschrijven in plaats van een print uit te draaien.
Top